7.11.2017

Powołanie w życiu
Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – aby go stosować zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. 
Rz 12, 6-8
Wszyscy mają wspólne powołanie - powołanie do świętości.
Ale są różne sposoby realizacji tego powołania. My raczej myślimy o powołaniu kapłańskim, zakonnym czy do życia w małżeństwie.
Święty Paweł pokazuje nam natomiast, że tych "powołań" jest dużo więcej. To powierzenie konkretnych zadań w służbie Kościoła.
Stąd też jest dar proroctwa - ale nie tyle przepowiadania przyszłości, tylko dbania o życie zgodne z wiarą.
Dar bycia diakonem - dla służby Kościołowi.
Powołanie do bycia nauczycielem - bycia przykładem i nauczania innych.
Dar upominania - są osoby powołane do tego, by innym zwracać uwagę na złe zachowanie.
Zadanie rozdawania - czyli służba człowiekowi w potrzebie, zadanie rozdzielania dóbr.
Zadanie bycia miłosiernym - ochocze czynienie uczynków miłosierdzia.
Czasem nie wiemy co mamy robić w życiu, jaką drogę powołania wybrać, co jest dla nas odpowiednie.
A nawet nie zauważamy, że całe nasze życie jest przeniknięte wypełnianiem powołania świętości.
Wypełnienie powołania to nie jest podjęcie jednej decyzji, ale codzienne wykonywanie drobnych zadań.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

W słabości jesteśmy bliżej Boga

Powołanie do samotności?

Decyzje i ich konsekwencje