4.12.2017

Przyjdź Jezu do mego serca
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie 
Mt 8, 8
Setnik naprawdę wierzył, że wystarczy, że Jezus powie słowo, a jego sługa wyzdrowieje. Nie czuł się godny do tego, by przyjąć do swojego domu Jezusa - Nauczyciela i Mesjasza. Wiedział, że w oczach Żydów jest nikim i wstępowanie do niego czyni ich nieczystymi. Ale miał tak głęboką wiarę, że wystarczyło mu słowo Jezusa by wiedzieć, że jego sługa jest zdrowy.
Słowa setnika, nieco zmienione, wypowiadamy zawsze w czasie Mszy Świętej przed przystąpieniem do Komunii:
"Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja". 
Warto się dziś zastanowić, czy nie wypowiadamy tych słów pochopnie.
Czy naprawdę wierzymy tak jak setnik, że wystarczy słowo Jezusa byśmy zostali napełnieni łaskami?
Nauczmy się wypowiadać te słowa świadomie, naprawdę prosząc o to, co mówimy.
W tych słowach uznajemy swoją słabość i grzeszność, nie czujemy się godni przystąpienia do Komunii Świętej.
Ale wierzymy, że nawet nie przyjmując Komunii możemy odczuć bliskość z Jezusem, dostąpić Jego łask. A wtedy poczujemy się lepiej i uspokajamy się.
Jest to komunia święta duchowa. Zalecana tym, którzy nie mogą przystąpić do stołu Eucharystycznego w czasie Mszy świętej.
Ale komunię duchową możemy praktykować w ciągu dnia, w drodze do pracy, w czasie pracy. Gdy tylko tego potrzebujemy, wypowiedzmy te słowa z głęboką wiarą i pozwólmy działać Bogu w naszym życiu.
"Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja".

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

W słabości jesteśmy bliżej Boga

Powołanie do samotności?

Decyzje i ich konsekwencje