18.10.2017

Jesteśmy wybrani
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. 
J 15, 16 [aklamacja Alleluja]
Czasem pada zarzut, że gdy chrzest dokonuje się na początku życia - w wieku niemowlęcym, to człowiek nie może w wolny sposób wybrać wiary, tylko jest ona mu narzucona.
Dzisiejsze słowa Jezusa pokazują, że to złe myślenie.
To Jezus nas wybrał i powołał do swojej owczarni. W zamyśle Boga przed wiekami było już nasze istnienie, Bóg wiedział, że nasi rodzice będą wierzący i przekażą nam wiarę. Że na swojej drodze spotkamy odpowiednich ludzi, którzy ją wzmocnią.
Człowiek jest wolny. I gdy zbuntuje się przeciw Bogu to będzie jego wolna wola. Ale Bóg zrobił wszystko, by doprowadzić człowieka do głębokiej wiary i do zbawienia. Gdy człowiek to wszystko odrzuca jest to jego decyzja. Ale nie dokonał wyboru sam. Szatan "pomógł" mu w podjęciu takiej decyzji.
Gdyby nie chrzest człowiek od początku swojego życia byłby na "straconej pozycji". Byłby łatwym celem ataków szatana i trudno by mu było wygrzebać się z bagna grzechów.
Oczywiście, po chrzcie człowiek też grzeszy, ale wie, że zawsze może wrócić do Boga, że On nieustanie nad nim czuwa i mu pomaga.
Bóg nas wybrał i prowadzi ku szczęściu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

W słabości jesteśmy bliżej Boga

Powołanie do samotności?

Decyzje i ich konsekwencje