Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2018

Trwanie w Jezusie

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 
J 15, 4

Kto wierzy i dba o swoją wiarę - często korzysta z sakramentów, uczestniczy we Mszy świętej, czyta Pismo Święte, modli się, ten jest blisko Jezusa. Taki człowiek trwa w Jezusie. 

Kto sam rezygnuje z tego by być w Jezusie może być pewien, że w końcu jego wiara uschnie. Tak jak gałąź, którą się podetnie, której przerwie się kontakt z pniem. Powoli zamierają w niej oznaki życia, aż w końcu usycha. 

Kto nie dba o to, by być blisko Boga ten sam sprawia, że życiodajne soki nie mogą do niego płynąć. A bez soków - bez łaski, nie może sam sobie poradzić z problemami, które się pojawiają w jego życiu. 

Trwajmy w Panu...

Słowa pewności

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni
Dz 4, 12

Jak to się stało, że dawno nic nie pisałam? 
Byłam zajęta, nie miałam czasu, miałam inne rzeczy do roboty, nie chciało mi się...  Podobne wymówki na pewno przyszłyby mi na myśl, żeby się usprawiedliwić.  Ale tak nie było. Po prostu zapomniałam.  Pisanie przestało być dla mnie pewną rutyną, ale taką dobrą. Która sprawia, że człowiek ma poukładany dzień i wie co kiedy zrobić.  Pisanie niestety z niej, nie wiem w jaki sposób, wypadło. 
Tyle słów, żeby usprawiedliwić tych, którzy czytają mojego bloga, czyli chyba nikogo. 
Ale przecież piszę nie tylko dla innych ale przede wszystkim dla siebie. Żeby lepiej czytać Pismo Święte, wejść w nie głębiej. 
Ale wróćmy do rzeczy - do dzisiejszego Słowa Bożego -----------------------------
"Nie ma w żadnym innym zbawienia" - kiedy czytam te słowa, czuję w sercu wielką moc i pewność co do tego, że te słowa, są prawdą i…

Miłość

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał.
1 J 5, 1

Dla nas to nie jest wcale takie proste i oczywiste. 
Przykazanie miłości. Łatwo jest nam ogarnąć pierwsze - miłość Boga. Ale często zapominamy, albo wręcz wypieramy to, że jest też drugie przykazanie miłości - miłości bliźniego. 

"Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego." 
Proste? Niekoniecznie, skoro już w czasach Jezusa ludzie szukali usprawiedliwienia by nie przestrzegać tego przykazania. Po ludzki patrząc może być ono trudne, bo nie łatwo z miłością patrzeć na ludzi, którzy często nas irytują. 
Ale kto powiedział, że bycie wiernym jest łatwe? 

Jezus nie pozwala nam iść na łatwiznę, ale można powiedzieć, że jeszcze utrudnia nam zadanie. Bo już nie mówi, że mamy kochać innych jak my kochamy siebie, ale tak jak On kocha n…

Wielkanoc

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Mt 28, 9-10

Strach, niezrozumienie. To chyba naturalna reakcja na tak wielkie wydarzenie jakim jest Zmartwychwstanie.
Ale Jezus mówi do kobiet, którym się ukazał: "Nie bójcie się". Trzeba pokonać ten pierwszy strach, by móc pójść dalej ze swoją wiarą.

Za nami okres Triduum Paschalnego. Chyba nigdy nie czułam się bliżej Boga jak w tym czasie. Długi czas spędziłam na adoracji, na kontemplacji Boga. I chyba pierwszy czuję, że dobrze przygotowałam się na Święta Wielkiej Nocy.
Dlatego nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby cokolwiek pisać na blogu.

Życzę każdemu by ten czas Świąt był dla niego czasem spotkania z Bogiem. Bo świętowanie się jeszcze nie kończy, mamy oktawę, w czasie której możemy się zbliżyć do Zmartwychwstałego.